Numărul populației stabilepe sexe și grupe de vârstă (mii persoane, la începutul anului)

Numărul populației stabile în profil teritorialpe sexe, regiuni și raioane (mii persoane, la începutul anului)

Raportul dintre bărbați și femeipe grupe de vârstă (băbați la 100 femei)

Raportul dintre bărbați și femei în profil teritorialpe raioane și regiuni (bărbați la 100 femei)