Structura populației ocupate după statut profesionalpe sexe (procente)

Ponderea persoanelor ocupate informal în sectorul non-agricolpe sexe și grupe de vârstă (procente)

Structura populației ocupate pe sectoare economicepe sexe (procente)